Förtroendevalda i Kalix kommun

Linus Häggström (M)

Kontaktinformation

E-post:
Linus.Haggstrom@politiker.kalix.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2:e Vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31