Förtroendevalda i Kalix kommun

Bolag (3 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Stiftelsen Kalixbo
Styrelse Kalix Nya Centrum KB
Styrelse Kalix Industrihotell AB