Förtroendevalda i Kalix kommun

Övrigt (5 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunens revisorer
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunalt pensionärsråd
Överförmyndaren
Gruppledare