Förtroendevalda i Kalix kommun

Anders Nordqvist (M)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fritids- och kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31