Förtroendevalda i Kalix kommun

Katarina Björnfot (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31