Förtroendevalda i Kalix kommun

Linus Häggström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
076-7883752 (mobil)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31