Förtroendevalda i Kalix kommun

Maj-Lis Gustafsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
20381 (bostad)
070-5593728 (mobil)

Postadress:
Dalvägen 1 952 71 KARLSBORGSVERKEN
(bostad)

E-post:
majlis.gustavsson@telia.com
Maj-Lis.Gustafsson@politiker.kalix.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Kalixbo Revisorsersättare 2019-05-01 - 2023-04-30
Styrelse Kalix Industrihotell AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Styrelse Kalix Nya Centrum KB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30