Förtroendevalda i Kalix kommun

Sven Nordlund (Mp)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5929008 (mobil)

E-post:
sven.nordlund@politiker.kalix.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledare Gruppledare 2019-04-10 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31