Förtroendevalda i Kalix kommun

Vänsterpartiet (V)