Förtroendevalda i Kalix kommun

Styrelse Kalix Nya Centrum KB

Mandatperiod: 2023-05-01 - 2027-04-30

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Jan Socialdemokraterna Ordförande 1
Rönnbäck Ingela Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Fredriksson Robert Centerpartiet Ledamot 3
Sandberg Mikael Moderata Samlingspartiet Ledamot 4
Andersson Annika Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Engren Mikael Socialdemokraterna Ersättare 6
Cave Sara Moderata Samlingspartiet Ersättare 7
Olofsson Bror Centerpartiet Lekmannarevisor 8
Andefors Gun-Britt Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 9