Förtroendevalda i Kalix kommun

Moderata Samlingspartiet (M)

Antal personer (23 st)

Efternamn Förnamn
Andersson Annika
Cave Sara
Sandberg Mikael
Häggström Linus
Väyrynen Jimmy
Degerman Iris
Angeria Anna-Lena
Rönnbäck Hans-Erik
Östervik Marina
Evling Birgitta
Nyström Kenneth
Johansson Jan
Pirkkanen Snäll Moa
Lindström Joakim
Nordin Roland
Spårman Irma
Bergström Sandra
Demir Evin
Andersson Mats
Hjerpe Anders
Rönnkvist Ellinor
Ljung Monica
Frohm Linda