Förtroendevalda i Kalix kommun

Mikael Engren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6061944 (mobil)

E-post:
mikael.engren@politiker.kalix.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen 1:e Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Styrelse Kalix Industrihotell AB Ersättare 2023-05-01 2027-04-30
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Styrelse Kalix Nya Centrum KB Ersättare 2023-05-01 2027-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14