Förtroendevalda i Kalix kommun

Fritids- och kulturnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31