Förtroendevalda i Kalix kommun

Moderata Samlingspartiet (M)