Förtroendevalda i Kalix kommun

Katarina Burman (V)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6813888 (mobil)

Postadress:
Bondersbyn 511 952 92 KALIX
(bostad)

E-post:
katarina.burman@politiker.kalix.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledare Gruppledare 2019-04-10 - 2022-10-14
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande 2021-04-10 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ordförande 2021-04-09 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31