Förtroendevalda i Kalix kommun

Inga-Lis Samuelsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6943500 (mobil)

E-post:
Inga-Lis.Samuelsson@politiker.kalix.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-11 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31