Förtroendevalda i Kalix kommun

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31