Förtroendevalda i Kalix kommun

Socialdemokraterna (S)